Hostel Rules & Regulations

 1. Peraturan peraturan kediaman ini mestilah dipatuhi oleh semua pelajar dan kakitangan Kolej MASA. Sesiapa yang di dapati melanggar mana- mana peraturan akan di kenakan tindakan disiplin.
 2. Pelawat tidak dibenarkan masuk ke bilik pelajar melainkan dengan kebenaran pihak pengurusan kolej masa.
 3. Pelawat/pelajar lelaki tidak sama sekali dibenarkan  memasuki Rumah Penginapan perempuan; pelawat perempuan tidak sama sekali dibenar memasuki Rumah Penginapan lelaki. Tindakan tegas akan diambil sekiranya peraturan ini dilanggar.
 4. Pelajar hendaklah membawa Kad Matrik Pelajar setiap masa tidak kira untuk pergi ke kolej atau pun menjalankan apa apa aktiviti sukan atau kerja projek kolej.
 5. Pelajar hendaklah berada di kediaman  masing masing tidak lewat dari 11.00 mlm melainkan pelajar berada di premis kolej.Wakil dari kolej akan dari masa ke semasa membuat rondaan untuk memastikan keselamatan pelajar.
 6. Pelajar hendaklah tidur awal untuk kuliah keesokan hari. Lampu bilik hendaklah dipadamkan tidak lewat dari 11.00 mlm. Sekiranya pelajar menjalankan ulangkaji malam, hendaklah dilakukan di meja belajar sahaja yang di sediakan di setiap ruang Tamu Pelajar.
 7. Kolej Masa tidak akan bertanggunggjawab ke atas pelajar jika berlaku sebarang kejadian di kawasan kediaman atau di luar kediaman.
 8. Pelajar hendaklah memastikan lampu di ruang belajar, pintu depan dan belakang ditutup.
 9. Waktu berlakunya kecemasan, pelajar diminta menghubungi pihak Kolej MASA
 10. Pengurus Penginapan                                 016-2131136/016-2131129

  Kolej MASA –waktu pejabat sahaja              03-80623000

 11. Pelajar yang ingin bermalaman di luar hendaklah mendapat kebenaran pihak pengurusan Kolej MASA dengan mengisi borang kebenaran keluar.

 12. Menjadi kewajipan pelajar untuk memastikan unit kediaman serta kawasan sekelilingnya sentiasa bersih dan teratur.

 13. Makanan dan minuman tidak dibenarkan di bawa ke bilik tidur.  
 14. Pelajar hendaklah bersihkan katil sebelum keluar. Pelajar tidak dibenarkan mengalih kedudukan katil dan perabot yang telah disusun.
 15. Pelajar hendaklah memastikan bilik air dan tandas sentiasa bersih.  Hendak lah menyediakan jadual waktu pembersihan kediaman.
 16. Semua sampah sarap hendaklah dimasukkan kedalam beg plastik hitam dan di masukkan ke dalam tong sampah besar yang terletak di tingkat bawah. Jangan membuang sampah di luar unit kediaman atau di dalam lif. Pelajar hendaklah membuang sampah, bungkusan gula yang di temui di sekeliling kawasan tinggal ke dalam bakul sampah yang di sediakan.
 17. Pelajar di nasihatkan supaya tidak menyimpan wang tunai berlebihan atau menyimpan barang barang berharga (seperti barang barang kemas) di kediaman . Gunakan perkhidmatan bank.
 18. Pelajar di tegah membuat bising atau memainkan alat muzik dengan kuat yang boleh mengganggu ketenteraman jiran-jiran.
 19. Pelajar dinasihati menjaga harta benda kediaman. Jika pelajar didapati merosakkan harta benda dengan sengaja, pelajar akan diminta membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak pengurusan kolej masa.
 20. Petak letak kereta tidak di sediakan untuk kenderaan persendirian pelajar. Kolej MASA tidak akan bertanggung jawab diatas kehilangan atau kerosakkan kenderaan yang di letak di luar kawasan tempat tinggal.
 21. Pelajar akan di beri jadual aktiviti kediaman seperti gotong royong dan sebagainya.
 22. Garis panduan ini boleh dipinda dari masa kesemasa. Pelajar akan di beritahu akan pindaan tersebut.
 23. Kolej MASA akan membekalkan pelajar dengan garis panduan untuk memastikan keselamatan semasa di dalam dan luar kediaman .
 24. Ragging/buli dalam bentuk apa apa pun adalah di larang. Tindakan tegas akan di ambil ke atas pelajar yang terlibat.
 25. Perkara perkara dan perbuatan tersebut di bawah di kategorikan kesalahan berat:
  1. Merokok
  2. Berjudi
  3. Mengambil/menyimpan minuman keras
  4. Mengambil/menyimpan dadah
  5. Mencuri
  6. Merosakkan harta benda kediaman .
  7. Jenayah jenayah ganas
  8. Penganiayaan (abuse)
 1. Kolej MASA akan melaporkan kepada ibu bapa/penjaga pelajar sekiranya pelajar didapati melakukan mana mana kesalahan yang tersebut diatas tindakan disiplin di atas pelajar yang berkenaan akan di ambil oleh pengurusan  Kolej MASA.
 2. Bil elektrik dan air tidak melebihi RM 80.00 bagi setiap unit asrama. Jika berlebihan, pelajar diminta membayarnya sendiri.
 3. Pihak Kediaman berhak memindahkan pelajar ke mana-mana kediaman lain jika di perlukan.